четвъртък, 20 септември 2007 г.

Gnawa Diffusion - Visa Vie

Превърти 55 секунди, освен ако любимият ти език е френски ...