вторник, 8 януари 2008 г.

Баклава - Нашето село

Ке пийш една вода от булка Стояница? /се произнася с възходяща въпросителна интонация./

- Сакаш да пийш една вода от булка Стояница?
- Не сакаш? А?

- Що думаш бре човек, не сфатам нищо!

- А-а-а, оти така викам? Еми оти така знам, бе! Да не сам го измислил я? Сите така и я кат них.

- Мани ти таа работа с политиката. Ела са ке пийм по една вода, па после и по едно вино. Сакаш? Може да попейм, после да поиграме. Шо ке кайш?

Баклава

Нашето село

Нашето село рано вечерало
Нашето село рано вечерало
рано вечерало рано подзаспало
рано вечерало рано подзаспало

Само не ми заспа Стояница млада
само не ми заспа Стояница млада
стомни си земала на вода ке оди
стомни си земала на вода ке оди

Па ми оставила порти отворени
па ми оставила порти отворени
конье му ибега конеье на Стояна
конье му ибега конеье на Стояна

Па ми проговара Стояница млада
па ми проговара Стояница млада
Стани ми Стоян що си се успало?
конье ти избега не мож да го врата.
Е те така се пей. Седни са по едно вино да пийм.